Taneční

2017/2018

V tomto školním roce přijímáme nové žáky do tanečního oboru. Zápis probíha v KS Koruně  4.9.-6.9. od 14-18hod. 

 

 

 

Vzdělávací obsah tanečního oboru vychází ze dvou vzdělávacích oblastí: Taneční tvorba a Recepce a reflexe tanečního umění.

 

Taneční obor v ZUŠ Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín poskytuje výuku taneční výchovy již v přípravných ročnících, tzn. dětem 5-ti – 7-mi letým. Dále mohou děti pokračovat ve výuce I. a II. stupně základního studia.

V 1. a 2. ročníku I. stupně se vyučují předměty taneční průprava a taneční praxe. Od 3. ročníku se začíná vyučovat předmět klasický tanec, na který je taneční obor zaměřen a předměty lidový tanec, současný tanec a taneční praxe. Klasický tanec navazuje na předmět taneční průprava. I. stupeň základního studia žáci ukončí v 7. ročníku absolventským výstupem. Po té mohou žáci pokračovat ve studiu II. stupně, který zakončí absolventským výstupem na konci 4. ročníku. V dospělosti mohou svůj tvůrčí potenciál uplatnit ve studiu pro dospělé. Po celou dobu studia v tanečním oboru je dáván velký důraz, kromě zdokonalování pohybových dovedností, na rozvíjení osobnosti, tvůrčích schopností, hledání vlastního způsobu neverbálního vyjadřování a originality.

........................................................

Výuka tanečního oboru bude od září probíhat v Kulturním středisku U Koruny, malý sál v přízemí, nám. Osvoboditelů 44.

Kontakt: tozusradotin@seznam.cz

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."