Literárně-dramatický

Přijímáme žáky do přípravného ročníku

pro více informací otevřete následující odkaz

http://www.zusradotin.cz/sites/default/files/pripravka_letacek.pdf

                    

 

Literárně - dramatický obor

 

 

Základní umělecká škola Klementa Slavického přijme nové žáky do literárně – dramatického oboru.

 

S dětmi se věnujeme improvizaci, práci s tělem, práci s předmětem a loutkou, autorské tvorbě, práci s textem, autorskému psaní. Skrze různá cvičení se děti učí lépe komunikovat, koncentrovat, spolupracovat ve skupině a lépe pochopit své emoce a emoce ostatních lidí.

Na projektech pracujeme tak, že si děti kromě herectví vyzkouší i ostatní divadelní profese – scénografii, režii, dramaturgii, produkci.

 

 

Vyučující je MgA. et Mgr. Božena Osvaldová

Vystudovala obor Výtvarná výchova na KVV PedF UK a následně obor výchovná dramatika na KVD DAMU. Od roku 2007 vyučovala VV na zdejší ZUŠ, kde následně převzala i LDO. V současnosti působí jako lektorka v divadle Minor, jako herečka v divadle Jana Kašky a jako tanečnice ve skupině Hortus Gratiae. Věnuje se tématům: průsečíky výtvarné a dramatické výchovy, tvorba s dětským divadelním souborem, pohyb a atmosféra na jevišti, obraz...

 

 

V případě zájmu mě kontaktujte na mobilní telefon: 724 067 726

            

 

 

 

Literárně dramatický obor se zabývá dramatickou průpravou, základy slovesné tvorby, prací s loutkou, hudebně hlasovou průpravou, souborovou činností a také individuální přípravou ke studiu na uměleckých školách.

Žáci se učí nejen mluvit a pohybovat se na jevišti, ale také rozvíjejí svou vnímavost, citlivost, empatii i fantazii. Zbavují se ostychu, hledají a objevují v sobě schopnost vyjadřovat své pocity a myšlenky. Alespoň primárně se seznámí s tím, co herectví obnáší. Divadlo je především velká dřina, soustředěnost, kázeň a zodpovědnost. Završením naší práce bývá účast na divadelních přehlídkách a dalších kulturních akcí.

 

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."