výuka zpěvu

v kategoriích:

Výuka seznamuje žáka s pěveckou literaturou od dětských a lidových písní po díla českých a světových klasiků i autorů soudobé hudby, s interpretací různých stylů a žánrů klasické hudby sólové a sborové. Také se zabývá technickou přípravou hlasu pro interpretaci různých skladeb. Podporuje v žákovi jeho přirozené nadání a radost z možnosti seznamovat se a prezentovat skvosty pěveckého umění.

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."