Zobcová flétna

Zobcová flétna je krásný hudební nástroj s bohatou historií a literaturou. Hlavním cílem studia na ZUŠ je rozvoj sluchové představivosti a schopnosti žáka hudebního vyjádření. K zobcové flétně patří interpretace skladeb různých stylových období. Žák se může od útlého věku začlenit do komorní i ansámblové hry.

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."