Klavír

Činnost klavírního oddělení se datuje od samého založení školy v roce 1955.
Od začátku měla výuka vysoký kredit, neboť připravovala nadané žáky na přijímací zkoušky na konzervatoře, střední a vysoké pedagogické školy.
Nedílnou součástí byly a jsou soutěže v oboru klavír, kterých se od počátku vzniku oddělení zúčastnila většina žáků. Nejednou se podařilo umístění na nejvyšším stupni, a to jak v krajských kolech, tak i v celostátních.
Samozřejmě za nebývalé ochoty a profesionální pedagogické úrovně všech učitelů.

Výuka probíhá od 6 let, tj. 1. třída. Dítě nastupuje do kolektivního předmětu PHV – přípravná hudební výchova, od 2. pololetí pak do tzv. klavírního kroužku a koncem školního roku předvede své schopnosti a předpoklady v přijímací zkoušce. Stává se tak žákem I. sedmiletého cyklu, popřípadě může navštěvovat ještě II. čtyřletý cyklus. Většinou naši žáci absolvují veřejným koncertním vystoupením.

Všichni pedagogové jsou fundovaní odborníci na svých místech, věnují se s nebývalou trpělivostí a pečlivostí svým svěřencům. Jejich snahou je předat žákům dobrý technický základ k ovládnutí nástroje a rozvoj přirozené muzikality. Nadané žáky připravují na přijímací zkoušky, na umělecké střední a vysoké hudební školy. Žáci klavírního oddělení vystupují na koncertech nejen jako sólisté, ale též doprovázejí hráče na jiné hudební nástroje.

Tato škola poskytuje inspirující a tvůrčí prostředí pro pedagogy i žáky díky vstřícnému vedení školy. V roce 2005 byla provedena kompletní rekonstrukce školy a výuka probíhá na nově zakoupených nástrojích značky Petrof.

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."