Elektronické klávesové nástroje

Elektrické klávesy jsou nástrojem umělým, který vyhovuje požadavkům dnešní doby. Je skladný, při použití sluchátek nehlučný, lehký, přenosný a hlavně cenově dostupný. Rozvíjí pohotovost, soustředěnost, trpělivost. Jednoduchou formou rozvíjí harmonické a rytmické cítění. Podle zdravotních výzkumů má výuka příznivý vliv na rozvoj mozkových hemisfér. Je to vhodné pro žáky s různými druhy dysfunkcí.

Elektrické klávesy lze využít nejen jako nástroj sólový, ale i v komorní hře a doprovodu. Žáci v těchto seskupeních jsou vedeni k ohleduplnosti ke spoluhráčům a ke správnému etickému cítění.

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."