bicí nástroje

Výuka probíhá ve čtvrtek a pátek v Kulturním středisku u Koruny, Nám. Osvoboditelů 44, učebna HN v přízemí.

                                                          Vyučující: Jaroslav Rojar, tel: 775350923

                                           

 

Bicí nástroje jsou jedním z nejstarších nástrojů vůbec. Mohou se pochlubit velkou škálou tónů a zvuků. Pro svou rozmanitost a oblíbenost jsou bohatě využívané v různých hudebních žánrech a uskupeních.

Hra na bicí nástroje rozvíjí mentální a motorické dovednosti, zejména koordinace rukou a nohou. Rozvíjí se smysl pro rytmus a hudebnost. Podporuje komplexní chápání hudby jako celku.

Důležitou roli při seznamování dětí s nástroji hraje také spolupráce s rodiči. Ti mohou do hodin docházet, pravidelně se o prospěchu informovat a vše společně konzultovat.

Výuka započne hrou na malý bubínek, poté se rozšíří na celou soupravu bicích nástrojů, později v případě zájmu je možno obohatit výuku o melodické bicí nástroje, či tympány.

Na konci studia by měl žák umět samostatně nastudovat skladbu odpovídající obtížnosti, případně zastat rytmickou úlohu v hudebních souborech.

   

 

 

 

                            

 

     

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."