přípravná hudební výchova

 

            Cílem vyučování v PHV je podpořit Váš zájem a předpoklady Vašeho dítěte v oblasti hudebního vyžití. Je to jedna z forem výuky, která podporuje dovednosti, je jedním z typů myšlení, prověřuje a procvičuje vůli, ukotvuje řád a v neposlední řadě je i zábavou a společenskou událostí. V průběhu roku se děti procvičují v cítění rytmu, v intonačních dovednostech, naučí se číst a psát noty, rytmické hodnoty, takty a jiné prvky, které je připraví ke hře na hudební nástroj, učí se nové pśně a vzájemně si představují své znalosti a dovednosti.

První pololetí školního roku probíhá PHV ve dvou vyučovacích hodinách (obvykle ve středu odpoledne ve dvou skupinách) s přestávkou na svačinu. Začátkem ledna se dítě přihlašuje na konkrétní hudební obor. Na výběr jsou: housle, violoncello, kytara, klavír, klávesy, cembalo, zobcová flétna, akordeon, bicí nástroje, pěvecká hlasová výchova. Vhodnost výběru nástroje je třeba konzultovat.

Druhé pololetí se rozdělí na jednu vyučovací hodinu PHV a jednu hodinu nástroje či zpěvu. V závěru roku vykoná dítě přijímací zkoušku z nástroje do prvního ročníku.

Základní potřeby pro PHV: notový sešit, obyčejná tužka, guma, pastelky, přezůvky.

 Výuka PHV a hudební nauky začíná od 9. 9. 2013

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."