Mgr. Martina Štaudová

portrét

abs. Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor hudební výchova.

Na škole působí několik let, vyučuje především PHV – přípravná hudební výchova a HN – hudební nauka.

Přitažlivým způsobem zasvěcuje děti do tajů hudební teorie.

Spolehlivě doprovází žáky na jejich veřejných vystoupeních. Vyučuje také hře na klavír.

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."