Dana Šimáčková

abs. Státní konzervatoře v Praze, obor klavír - ze třídy prof. Dr. Z. Böhmové CS

abs. Státní konzervatoře v Praze, obor klavír - ze třídy prof. Dr. Z. Böhmové CSc. Autorka přípravného sešitu KLAVÍR A DĚTI - spoluautor E. Hradecký. Zaměřuje se především na interpretaci soudobých skladeb a uvádí je v život. Připravuje žáky na konzervatoře, střední a vysoké pedagogické školy i v předmětu improvizace – hra podle akordových značek.

Její žáci se zúčastňují koncertů a celopražských festivalů.

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."