2014

v kategoriích:
W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."