Jak se chovám na koncertě - Poučné desatero

v kategoriích:

JAK SE CHOVÁM NA KONCERTĚ

Poučné „DESATERO“

 

 

1. Přijdu včas, alespoň 10 minut před zahájením.

2. Přijdu vždy ve slavnostním oblečení, nejen pokud sám vystupuji. Slušným oblečením dávám najevo úctu účinkujícím.

3. Před začátkem koncertu vypnu svůj mobilní telefon.

4. Sedím až do konce na místě, které jsem si vybral, nepřecházím.

5. Nebavím se při vystoupení jiného účinkujícího, nedělám obličeje, pokud se někomu něco nepovede.

6. Nešustím, ani jinak nevyrušuji, nejím, nepiji.

7. Pokud potřebuji z nutných důvodů odejít ze sálu během koncertu, odejdu mezi jednotlivými čísly

při potlesku, tiše, nebouchám dveřmi.

8. Pokud je skladba vícevětá, tleskám až na konci,

ne mezi větami.

9. Tleskám jako poděkování za výkon účinkujícímu.

10. Vždy odcházím z koncertu až po potlesku poslednímu účinkujícímu.

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."