Základní údaje

v kategoriích:

Základní umělecká škola Klementa Slavického Praha 5 – Radotín, Zderazská 6 Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2 Název: Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5-Radotín, Zderazská 6 Sídlo: Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 – Radotín IČO: 67360572 Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatoři, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením v rozsahu stanoveném předmětem činnosti. Činnost organizace je vymezena v § 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a ve vyhlášce č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná za organizaci samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému jménu připojí svůj vlastnosruční podpis.

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."