Petrášková Jana, Ing., Dipl. um.

Ing. Jana Petrášková, Dipl. um., vystudovala obor varhany ve třídě Doc. Václava Rabase na pardubické konzervatoři a Provozně-ekonomickou fakultu ČZU v Praze. Vyučovala klavír a hudební nauku na několika ZUŠ (Třebechovice p. O., Nové Město n. M., Hradec Králové Střezina) a varhany na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové. Již za studií se věnovala i sbormistrovství, a to nejen v rámci studia na konzervatoři. Byla spoluzakladetelkou a sbormistryní studenstkého vokálního souboru Vox Humana, později byla zakladatelkou jilemnického sboru Camponotus (který funguje již 11. rokem).
V současné době žije se svou rodinou na Zbraslavi, kde v loňském roce obnovila činnost chrámového sboru při kostele sv. Jakuba Staršího a je jeho sbormistryní. V tomto kostele působí i jako jedna z varhanic. Úzce spolupracuje také s Modřanským chrámovým sborem, především jako korepetitorka, případně zastupuje sbormistra.

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."