Povinně zveřejňované informace

v kategoriích:

 

 

1.       Název  Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín, Zderazská 6
2. Důvod a způsob založení Zřizovací listina vydaná na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19.6. 2014, ve znění pozdějších změn a dodatků
3. Organizační struktura Organizační struktura je součástí školního řádu
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Základní umělecká škola Klementa Slavického, Zderazská 6, PSČ 153 00, Praha 5 - Radotín
4.2 Adresa úřadovny Základní umělecká škola Klementa Slavického, Zderazská 6, PSČ 153 00, Praha 5 - Radotín
4.3 Úřední hodiny Na aktuální rozvrh úředních hodin je možné se informovat na zusradotin@zusradotin.cz
4.4 Telefonní čísla
Kancelář 257 811 662
Zástupkyně ředitele 257 811 660/27
Ředitel 257 811 661
4.5 Adresa internetové stránky www.zusradotin.cz
4.6 Další elektronické adresy
Ředitel motlik@zusradotin.cz
Zástupkyně ředitele prochazkova@zusradotin.cz
5. Případné platby lze poukázat Na platební údaje se v případě potřeby informujte na zusradotin@zusradotin.cz
6. 673 605 72
7. DIČ CZ 673 605 72
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Školní řád  http://www.zusradotin.cz/sites/default/files/skolni_rad_0.pdf
Školní vzdělávací program http://www.zusradotin.cz/sites/default/files/SVP_FINAL_1.doc
8.2 Rozpočet
Rozpočet 2015 http://www.zusradotin.cz/sites/default/files/rozpocet_2015.pdf
Rozpočet 2016 http://www.zusradotin.cz/sites/default/files/rozpocet_2016_1.pdf
Rozpočet 2017 http://www.zusradotin.cz/sites/default/files/dokument_zus_2.jpg
9. Žádost o informace Žádosti a informace se přijímají v písemné podobě na kontaktní poštovní adrese a v elektronické podobě na adrese zusradotin@zusradotin.cz
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádosti a podání se přijímají v písemné podobě na kontaktní poštovní adrese a v elektronické podobě na adrese zusradotin@zusradotin.cz
11. Opravné prostředky Opravné prostředky se podávají písemně na kontaktní poštovní adrese. Lhůta pro podání se řídí právním řádem České republiky.
12. Popisy postupů - návody na řešení životních situací Popisy postupů a návody na řešení životních situací můžete zasílat na zusradotin@zusradotin.cz a motlik@zusradotin.cz
13. Předpisy  
13.1 Nejdůležitější používané předpisy
561/2004 Sb. (Školský zákon)
71/2005 Sb. (Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání)

 

13.2 Vydané právní předpisy
Školní řád http://www.zusradotin.cz/sites/default/files/skolni_rad_0.pdf
14. Úhrady za poskytování informací  
14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 Náklady na práce spojené s vyhledáním a zpracováním informací 200 Kč/hod
Poskytnutí výstupu tiskem 3 Kč/strana
Poskytnutí výstupu na CD 100 Kč/ks
Zaslání informace poštou 100 Kč+ poštovné České pošty

 

14.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  --
15. Licenční smlouvy  --
16. Zprávy o poskytování informací Zprávy o poskytování informací lze nalézt na www.zusradotin.cz v sekci Svobodný přístup k informacím

 

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."