Rozvrhy hromadných předmětů

v kategoriích:

ŠKOLNÍ ROK  2019 / 2020

ROZVRH  HODIN

PHV, HN, PĚVECKÝ SBOR, INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR, SEMINÁŘ POPULÁRNÍ HUDBY 

 

Pondělí                      14:30  -  15:15            2. A ročník                  ped. MgA. Ivana Bažantová

                                   15:20  -  16:05            3 .A ročník

                                   16:15  -  17:00            1. A ročník

                                    17:10  -  17:55            4. A ročník

                                    18:05  -  18:50           Seminář populární hudby

                                                                                                             ped. Mgr. Milena Adamcová         

 

Úterý                            14:00 - 14:45              2. B ročník                  ped. Ing. Jana Petrášková, Dipl.um.

   14:50 - 15:35               1.D ročník

   15:40 - 16:25                Pěvecký sbor (žáci do 4. třídy ZŠ)

   16:30 - 17:15                1. B ročník UZAVŘENO - PLNÁ TŘÍDA (Možnost zápisu do ročníku 1. D ve 14.50)

   17:20 - 18:05                  Instrumentální soubor

 

Středa                        14:00  -  14:45            2. C ročník                  ped.  Ing. Jana Petrášková, Dipl.um

                                   14:50  -  15:35            3. B ročník UZAVŘENO - PLNÁ TŘÍDA

                                   15:40  -  17:10            PHV  A  UZAVŘENO - PLNÁ TŘÍDA

 

Čtvrtek                       15:15  -  16:45            PHV  B                          ped.  MgA. Ivana Bažantová

                                   16:50  -  17:35            4.B ročník

                                   17:40  -  18:25            5. ročník

 

Zápis do ročníků a skupin bude probíhat od  17.6. 2019  v odpoledních hodinách v budově ZUŠ Zderazská 6, v učebně č. 6  -  ped. Hana Dufková, nebo mailem na   dufkovahana@seznam.cz


ZUŠ Kl. Slavického v Praze Radotíně rozšiřuje pěvecký sbor a oslovuje tímto stávající žáky hudebního oboru se zájmem o sborové zpívání.

Žáci studující již hudební nástroj na naší škole mají sborový zpěv zdarma jako nepovinný předmět.

Přihlašovat se můžete u ped. Jany Petráškové na emailové adrese:jamor333@seznam.cz, případně telefonicky na čísle 605 784 450

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."