Poplatky

v kategoriích:

 

ŠKOLNÉ ZUŠ RADOTÍN

 

ROK 2017/2018

 

DůLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Žádáme rodiče žáků, aby po obdržení platebních údajů školného zasílali na náš účet platbu v přesné výši a vyplnili také aktuání specifický symbol (oba tyto údaje se v novém školním roce ve většině případů mění) Děkujeme za pozornost. 

 

Školné lze platit pouze převodem na účet školy. Údaje pro platbu obdrží každý žák u svého vyučujícího a je třeba ho zaplatit do 14ti dnů.

 

 

PPHV

(předpřípravná HV): Kč 200,-/měsíc Kč 1 000,-/půlrok

PŘÍPRAVNÁ VÝCH.: Kč 250,-/měsíc Kč 1 250,-/půlrok

 

HUDEBNÍ OBOR: Kč 310,-/měsíc Kč 1550,-/půlrok

 

HUDEBNÍ OBOR: Kč 190,-/měsíc Kč 950,-/půlrok

(individuální – dvojice na 1 vyučovací hodinu)

KOMORNÍ HRA Kč 190,-/měsíc Kč 950,-/půlrok

 

VÝTVARNÝ OBOR: Kč 250,-/měsíc Kč 1250,-/půlrok

 

TANEČNÍ OBOR: Kč 250,-/měsíc Kč 1 250,-/půlrok

 

LIT.-DRAM. VÝCH.: Kč 350,-/měsíc Kč 1 250,-/půlrok

 

SKUPINOVÉ VYUČ.: Kč 200,-/měsíc Kč 1 000,-/půlrok

 

PV–SBOROVÝ ZPĚV: Kč 200,-/měsíc Kč 1 000,-/půlrok

 

STUDIUM DOSPĚLÝCH: Kč 900,-/měs. Kč 4 500,-/půlrok

 


 

 

ROK 2016/2017

Školné lze platit pouze převodem na účet školy. Údaje pro platbu obdrží každý žák u svého vyučujícího.

 

PPHV  (předpřípravná HV): Kč 200,-/měsíc Kč 1 000,-/půlrok

PŘÍPRAVNÁ VÝCH.: Kč 280,-/měsíc Kč 1 400,-/půlrok

HUDEBNÍ OBOR: Kč 375,-/měsíc Kč 1875,-/půlrok

HUDEBNÍ OBOR: Kč 190,-/měsíc Kč 950,-/půlrok  (individuální – dvojice na 1 vyučovací hodinu)

VÝTVARNÝ OBOR: Kč 320,-/měsíc Kč 1 600,-/půlrok

TANEČNÍ OBOR: Kč 320,-/měsíc Kč 1 600,-/půlrok

LIT.-DRAM. VÝCH.: Kč 330,-/měsíc Kč 1 650,-/půlrok

SKUPINOVÉ VYUČ.: Kč 200,-/měsíc Kč 1 000,-/půlrok

PV–SBOROVÝ ZPĚV: Kč 200,-/měsíc Kč 1 000,-/půlrok

STUDIUM DOSPĚLÝCH: Kč 900,-/měs. Kč 4 500,-/půlrok

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."