GDPR

v kategoriích:

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává
Ing. Petr NACHER
Vysočanská 567/51
190 00 Praha 9
mobil: +420 603 282 622
nacher@petersoft.cz

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."