Akordeon

Akordeon je vícehlasý nástroj, který nabízí velmi široké možnosti uplatnění napříč nejrůznějšími hudebními žánry a styly. Má své místo v lidové či folklórní hudbě právě tak, jako v hudbě klasické, a to jak nástroj sólový, tak v souhře s jinými nástroji. 

S výukou je možné začít již od šesti let. Naše škola umožňuje vypůjčení dětských nástrojů začátečníkům a nabízí výuku jak klávesového, tak knoflíkového akordeonu.

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."