Sylvie Schauer Weberová, Mgr.

v kategoriích:
portrét

Narodila se 13.9.1982 v Praze. V roce 2002 vystudovala obor Propagační výtvarnictví (dnes Grafický design) na Střední umělecké škole Václava Hollara. Od roku 2006 pokračovala studiem Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2012 promovala. Během studia se věnovala učitelské praxi na ZUŠ Biskupská, ZUŠ Olešská, ZŠ Na Chodovci a ZŠ Peřiny (s výtvarným zaměřením). V roce 2009 absolvovala praxi v Dánsku na Faculty of education (University College Sealand ). Výtvarná tvorba ji provází po celý život, věnuje se převážně krajinomalbě a ilustracím. K jejím neposledním zájmům patří i fotografování, hudba, film a outdoorové sporty.

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."