Aktuality

v kategoriích:

Vítejte na našich webových stránkách

Školní rok 2018 /2019

 

 Nově na naší škole: Pěvecký sbor

Základní umělecká škola Klementa Slavického otevírá nově ve školním roce  2018 / 2019 pěvecký sbor pro žáky do 3.třídy ZŠ. Výuka bude probíhat od září ve středu v 15:40 - 16:25 hodin v učebně hudební nauky v přízemí Kulturního střediska U Koruny. Zájemci se mohou hlásit již od 20.6. 2018 v hlavní budově ZUŠ, Zderazská 6, 1.patro, učebna č.6, u ped. Hany Dufkové, tel. 607 624 781, v odpoledních hodinách.

 

 

HUDEBNÍ NAUKA, PHV, SEMINÁŘ POPULÁRNÍ HUDBY, INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR, PĚVECKÝ SBOR (pro žáky do 3. třídy ZŠ)

Pondělí   14:30 - 15:15     2. A                                     - ped. MgA. I. Bažantová

                15:20 - 16:05    3. A

                16:15 - 17:00     1. A

                17:05 - 17:50     4. A

 

                18:00 - 18:45     Seminář populární hudby- ped. Mgr. M. Adamcová

 

Úterý       14:00 - 14:45     2. B         Obsazeno        -ped. Ing. J. Petrášková, Dipl.um.

                14:50 - 15:35     3. B

                15:40 - 17:10      PHV A

                17:15 - 18:00      Instrumentální soubor

 

Středa      14:00 - 14:45     1. B                                  - ped. Ing. J. Petrášková

                 14:50 - 15:35     1. C

                 15:40 - 16:25     Pěvecký sbor

                  16:30 - 17:15     2. C

 

Čtvrtek       15:15 - 16:45    PHV B                                 - ped. MgA. I. Bažantová

                   16:50 - 17:35    4. B

                   17:40 - 18:25    5. ročník

 

 

Zápis do jednotlivých skupin je možný od 19. června 2018 v učebně č.6 v budově Zderazská 6, 1.patro, ped. Hana Dufková. Též telefonicky denně odpoledne 607 624 781 nebo mailem dufkovahana@seznam.cz Při naplnění kapacity třídy bude skupina uzavřena, sledujte prosím webové stránky www.zusradotin.cz

 

 

 

 

 

 Školní rok 2017 /2018

 

Do naší galerie jsme vložili nové fotografie z akce ZUŠ Open!

 


Přijímáme žáky do

PŘEDPŘÍPRAVNÉ  VÝCHOVY (PPV)

pro předškolní děti

            

Jde o kolektivní výuku v délce trvání jednoho roku. Děti se učí zpívat písničky, recitovat krátké verše a říkadla, rytmicky a tanečně je ztvárnit, nakreslit k nim obrázky, plnit drobné domácí úkoly. Na konci školního roku se na základě doporučení učitele mohou rodiče snadněji rozhodnout, který z oborů (hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický) by pro jejich dítě byl při pokračování ve výuce v ZUŠ nejvhodnější.

 

 V případě zájmu informace podává vyučující předmětu

pí uč. Ilona Šatylovová, tel. 724113785 nebo

e-mail:slavilona@gmail.com

 

Těšíme se na vás.

 


DůLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Žádáme rodiče žáků, aby po obdržení platebních údajů školného zasílali na náš účet platbu v přesné výši a vyplnili také aktuání specifický symbol (oba tyto údaje se v novém školním roce ve většině případů mění) Děkujeme za pozornost. 


 

 

Přijímáme žáky do přípravného ročníku literárně-dramatického oboru

pro více informací otevřete následující odkaz

http://www.zusradotin.cz/sites/default/files/pripravka_letacek.pdf


Přijmeme 1-2 žáky na zpěv ve věku 8 - 17 let

přijmeme 1-2 žáky na výuku varhan, podmínkou je absolvování 1. stupně
hry na klavír
 

 

Vážení rodiče, pokládám za moji povinnost Vás informovat o tom, že i v letošním školním roce bude výtvarný obor pracovat v provizorních podmínkách v učebně Gymnázia Oty Pavla, kde nebude možné využívat keramickou pec.

Věřím, že i tak budou mít možnost Vaše děti rozvíjet své schopnosti a dovednosti ve výtvarném oboru a také Vás chci ubezpečit, že vedení školy dělá vše pro to, aby se tento neuspokojivý stav v co nejkratší možné době změnil.

 

Pavel Motlík

ředitel ZUŠ Kl. Slavického

 

 

 

Prozatimní rozvrh hodin předpřípravné výchovy a sboru předškolních dětí

PPV............................úterý 15.50 - 16.35

Sbor předškol. dětí...... čtvrtek 15.50-16.35

 

 

 

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."