Aktuality

v kategoriích:

 

Aktuální informace k zahájení školního roku 2019/ 20

 

ŠKOLNÉ pro tento školní rok bude v jiné výši, žáci obdrží podklady pro platbu včetně nových variabilních symbolů u svých pedagogů během měsíce září. Žáci PHV obdrží lístek s platebními údaji u své paní učitelky v hodině PHV v druhé polovině září.

Žádáme rodiče žáků, aby po obdržení platebních údajů školného zasílali na náš účet platbu v přesné výši a vyplnili také aktuání variabilní symbol - oba tyto údaje se v novém školním roce ve většině případů mění. Děkujeme.

 

Od pondělí 2. září 2019 od 14 hodin probíhají domluvy rozvrhů hudebního oboru podle vyučovacích dnů jednotlivých pedagogů.

 

Výuka hromadných předmětů začíná v týdnu od 9. září 2019.

 

V úterý 3.9. 2019 z důvodu odstávky vody bude hlavní budova Zderazská 6 UZAVŘENA, výstava VO, zápis do VO a TO v budově U KORUNY bez přerušení.

 

Pokračování zápisu žáků do oddělení hudební teorie – pondělí 2.9. ve 14 hodin, učebna č.6 nebo mailem na dufkovahana@seznam.cz

Změny v rozvrhu hudebních nauk a PHV – z důvodu naplnění počtu žáků ve skupině bude nově otevřen ročník 3.C., a to ve čtvrtek v 14:20 – 15:05.

Do tohoto oddělení je možno přestoupit z přeplněných oddělení v pondělí a ve středu. V tom případě prosím oznámení mailem – dufkovahana@seznam.cz.

 

Rozvrh hudební nauky a PHV ve školním roce 2019/ 20

Pondělí

14:30 – 15:15    2. A

15:20 - 16:05     3.A   UZAVŘENO, možnost přestupu do 3.C

16:15 - 17:00     1.A

17:10 - 17:55     4.A

18:05 - 18:50     Seminář populární hudby

Úterý

14:00 - 14:45     2.B

14:50 - 15:35     1.D

15:40 - 16:25     Pěvecký sbor

16:30 - 17:15     1.B.  UZAVŘENO, možnost přestupu do 1.D

17:20 - 18:05      Instrumentální soubor

Středa

14:00 - 14:45     2.C

14:50 - 15:35     3.B   UZAVŘENO, možnost přestupu do 3.C

15:40 - 17:10     PHV A  UZAVŘENO

Čtvrtek

14:20 - 15:05     3.C

15:15 - 16:45     PHV B   UZAVŘENO

16:50 - 17:35     4.B

17:40 - 18:25     5.ročník

 

ZÁPIS - ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

HUDEBNÍ OBOR

2. září 2019 ve 14 hodin - Hlavní budova Zderazská 6

TANEČNÍ OBOR

2., 3. a 4. září 2019 od 14. 00 do 17. 00 hodin - Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44

Kontakt na vyučující: klara.hovorkova@email.cz

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

5. září 2019 od 14. 00 do 18. 00 hodin - Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44

Kontakt na vyučující: t.nemcova@email.cz

VÝTVARNÝ OBOR

1) ZÁPIS ŽÁKŮ, KTEŘÍ POKRAČUJÍ VE STUDIU: 2. září, 17-19 hodin - Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44 (učebna hudební nauky)

V pondělí bude probíhat přednostní zápis pouze stávajících studentů. Pokud máte zájem, určitě se dostavte, protože později již nebude zaručeno volné místo ve skupinách. Prosím nezvěte na tento zápis žádné nové zájemce o výtvarku. Novým zájemcům můžete předat instrukce ve druhém bodu níže.

2) ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ: 2. až 5. září, 14 až 18 hodin - Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44 (učebna hudební nauky)

V úterý a ve středu bude probíhat přijímání nových studentů na výtvarný obor. Každý žák si musí přinést minimálně 5 domácích výtvarných prací (může i více) a s žákem proběhne krátký pohovor nad jeho výtvory. Ve čtvrtek nebo v pátek budete kontaktováni na telefon nebo email uvedený v přihlášce a informováni o přijetí či nepřijetí žáka.

VÝTVARKA – VÝSTAVA

2. až 5. září, 14 až 18 hodin - Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44 (učebna hudební nauky).

Paralelně se zápisem bude ve stejných prostorách probíhat menší prezentace výtvarného oboru a poskytování informací případným zájemcům.


Základní umělecká škola Kl. Slavického v Praze 5 Radotíně přijme žáky (i dospělé) ke studiu hry na varhany. Podmínkou přijetí je technická úroveň odpovídající absolvování I. stupně ZUŠ oboru Hra na klavír. 

 

ZUŠ Kl. Slavického v Praze Radotíně rozšiřuje v novém školním roce pěvecký sbor a oslovuje tímto stávající žáky hudebního oboru se zájmem o sborové zpívání.

Žáci studující již hudební nástroj na naší škole mají sborový zpěv zdarma jako nepovinný předmět. Přihlašovat se můžete u ped. Jany Petráškové na emailové adrese: jamor333@seznam.cz, případně telefonicky na čísle 605 784 450

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."