Aktuality

v kategoriích:

Vítejte na našich webových stránkách

Školní rok 2018 /2019

Koncerty v nejbližší době:     

13. 6.               Koncert nejmladších žáků  Modlitebna ČCE            

14. 6.               Varhanní koncert   19. 00 U Klimenta                      

18. 6.               Závěrečný koncert  Aula ZŠ   

                        

Přehled všech akcí školy


ŠKOLNÍ ROK  2019 / 2020

ROZVRH  HODIN

PHV, HN, PĚVECKÝ SBOR, INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR, SEMINÁŘ POPULÁRNÍ HUDBY 

 

Pondělí                       14:30  -  15:15            2. A ročník                  ped. MgA. Ivana Bažantová

                                   15:20  -  16:05            3 .A ročník

                                   16:15  -  17:00            1. A ročník

                                    17:10  -  17:55            4. A ročník

                                    18:05  -  18:50             Seminář populární hudby

                                                                                                             ped. Mgr. Milena Adamcová         

 

Úterý                          14:00  -  14:45            2. B ročník                  ped. Ing. Jana Petrášková, Dipl.um.

                                   14:50  -  15:35             Pěvecký sbor  3.-5. třída ZŠ

                                   15:40  -  16:25            Pěvecký sbor  1.-2. třída ZŠ

                                   16:30  -  17:15            1. B ročník

                                   17:20  -  18:05            Instrumentální soubor

 

Středa                        14:00  -  14:45            2. C ročník                  ped.  Ing. Jana Petrášková, Dipl.um

                                   14:50  -  15:35            3. B ročník

                                   15:40  -  17:10            PHV  A

 

Čtvrtek                       14:20  -  15:05            1. C ročník                  ped.  MgA. Ivana Bažantová

                                   15:15  -  16:45            PHV  B

                                   16:50  -  17:35            4.B ročník

                                   17:40  -  18:25            5. ročník

Zápis do ročníků a skupin bude probíhat od 17. 6.  2019 v odpoledních hodinách v budově ZUŠ Zderazská 6, v učebně č. 6  -  ped. Hana Dufková, nebo emailem na   dufkovahana@seznam.cz


Základní umělecká škola Kl. Slavického v Praze 5 Radotíně přijme žáky (i dospělé) ke studiu hry na varhany. Podmínkou přijetí je technická úroveň odpovídající absolvování I. stupně ZUŠ oboru Hra na klavír. 


 

 Nově na naší škole: Pěvecký sbor

Základní umělecká škola Klementa Slavického otevírá nově ve školním roce  2018 / 2019 pěvecký sbor pro žáky do 3.třídy ZŠ. Výuka bude probíhat od září ve středu v 15:40 - 16:25 hodin v učebně hudební nauky v přízemí Kulturního střediska U Koruny. Zájemci se mohou hlásit již od 20.6. 2018 v hlavní budově ZUŠ, Zderazská 6, 1.patro, učebna č.6, u ped. Hany Dufkové, tel. 607 624 781, v odpoledních hodinách.

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."