Aktuality

v kategoriích:

Vítejte na našich webových stránkách

 

ŠKOLNÍ ROK  2019 / 2020

ZUŠ Kl. Slavického v Praze Radotíně rozšiřuje pěvecký sbor a oslovuje tímto stávající žáky hudebního oboru se zájmem o sborové zpívání.

Žáci studující již hudební nástroj na naší škole mají sborový zpěv zdarma jako nepovinný předmět.

Přihlašovat se můžete u ped. Jany Petráškové na emailové adrese: jamor333@seznam.cz, případně telefonicky na čísle 605 784 450


AKTUALIZOVANÝ ROZVRH  HODIN

PHV, HN, PĚVECKÝ SBOR, INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR, SEMINÁŘ POPULÁRNÍ HUDBY 

 

Pondělí                       14:30  -  15:15            2. A ročník                  ped. MgA. Ivana Bažantová

                                   15:20  -  16:05            3. A ročník

                                   16:15  -  17:00            1. A ročník

                                    17:10  -  17:55            4. A ročník

                                    18:05  -  18:50             Seminář populární hudby

                                                                                                             ped. Mgr. Milena Adamcová         

 

Úterý                            14:00 - 14:45              2. B ročník                  ped. Ing. Jana Petrášková, Dipl.um.

     14:50 - 15:35             1. D ročník

     15:40 - 16:25              Pěvecký sbor (žáci do 4. třídy ZŠ)

     16:30 - 17:15              1. B ročník UZAVŘENO - PLNÁ TŘÍDA (Možnost zápisu do ročníku 1. D ve 14.50)

     17:20 - 18:05               Instrumentální soubor

 

Středa                        14:00  -  14:45            2. C ročník                  ped.  Ing. Jana Petrášková, Dipl.um

                                   14:50  -  15:35            3. B ročník UZAVŘENO - PLNÁ TŘÍDA

                                   15:40  -  17:10            PHV  A UZAVŘENO - PLNÁ TŘÍDA

 

Čtvrtek                       15:15  -  16:45            PHV  B                          ped.  MgA. Ivana Bažantová

                                   16:50  -  17:35            4.B ročník

                                   17:40  -  18:25            5. ročník

Zápis do ročníků a skupin bude probíhat od 17. 6.  2019 v odpoledních hodinách v budově ZUŠ Zderazská 6, v učebně č. 6  -  ped. Hana Dufková, nebo emailem na   dufkovahana@seznam.cz


ZÁPIS - ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

HUDEBNÍ OBOR

2. září 2019 ve 14 hodin - Hlavní budova Zderazská 6

TANEČNÍ OBOR

2., 3. a 4. září 2019 od 14. 00 do 17. 00 hodin - Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44

Kontakt na vyučující: klara.hovorkova@email.cz

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

5. září 2019 od 14. 00 do 18. 00 hodin - Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44

Kontakt na vyučující: t.nemcova@email.cz

VÝTVARNÝ OBOR

1) ZÁPIS ŽÁKŮ, KTEŘÍ POKRAČUJÍ VE STUDIU: 2. září, 17-19 hodin - Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44 (učebna hudební nauky)

V pondělí bude probíhat přednostní zápis pouze stávajících studentů. Pokud máte zájem, určitě se dostavte, protože později již nebude zaručeno volné místo ve skupinách. Prosím nezvěte na tento zápis žádné nové zájemce o výtvarku. Novým zájemcům můžete předat instrukce ve druhém bodu níže.

2) ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ: 3. až 4. září, 14 až 18 hodin - Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44 (učebna hudební nauky)

V úterý a ve středu bude probíhat přijímání nových studentů na výtvarný obor. Každý žák si musí přinést minimálně 5 domácích výtvarných prací (může i více) a s žákem proběhne krátký pohovor nad jeho výtvory. Ve čtvrtek nebo v pátek budete kontaktováni na telefon nebo email uvedený v přihlášce a informováni o přijetí či nepřijetí žáka.

VÝTVARKA – VÝSTAVA

3. až 5. září, 14 až 18 hodin - Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44 (učebna hudební nauky).

Paralelně se zápisem bude ve stejných prostorách probíhat menší prezentace výtvarného oboru a poskytování informací případným zájemcům.


Základní umělecká škola Kl. Slavického v Praze 5 Radotíně přijme žáky (i dospělé) ke studiu hry na varhany. Podmínkou přijetí je technická úroveň odpovídající absolvování I. stupně ZUŠ oboru Hra na klavír. 

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."