Aktuality

v kategoriích:

Vítejte na našich webových stránkách

 

 

Školní rok 2017 /2018

 


 

Do naší galerie jsme vložili nové fotografie z akce ZUŠ Open!

 


Přijímáme žáky do

PŘEDPŘÍPRAVNÉ  VÝCHOVY (PPV)

pro předškolní děti

            

Jde o kolektivní výuku v délce trvání jednoho roku. Děti se učí zpívat písničky, recitovat krátké verše a říkadla, rytmicky a tanečně je ztvárnit, nakreslit k nim obrázky, plnit drobné domácí úkoly. Na konci školního roku se na základě doporučení učitele mohou rodiče snadněji rozhodnout, který z oborů (hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický) by pro jejich dítě byl při pokračování ve výuce v ZUŠ nejvhodnější.

 

 V případě zájmu informace podává vyučující předmětu

pí uč. Ilona Šatylovová, tel. 724113785 nebo

e-mail:slavilona@gmail.com

 

Těšíme se na vás.

 


DůLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Žádáme rodiče žáků, aby po obdržení platebních údajů školného zasílali na náš účet platbu v přesné výši a vyplnili také aktuání specifický symbol (oba tyto údaje se v novém školním roce ve většině případů mění) Děkujeme za pozornost. 


 

 

Přijímáme žáky do přípravného ročníku literárně-dramatického oboru

pro více informací otevřete následující odkaz

http://www.zusradotin.cz/sites/default/files/pripravka_letacek.pdf


Přijmeme 1-2 žáky na zpěv ve věku 8 - 17 let

přijmeme 1-2 žáky na výuku varhan, podmínkou je absolvování 1. stupně
hry na klavír
 

 

Vážení rodiče, pokládám za moji povinnost Vás informovat o tom, že i v letošním školním roce bude výtvarný obor pracovat v provizorních podmínkách v učebně Gymnázia Oty Pavla, kde nebude možné využívat keramickou pec.

Věřím, že i tak budou mít možnost Vaše děti rozvíjet své schopnosti a dovednosti ve výtvarném oboru a také Vás chci ubezpečit, že vedení školy dělá vše pro to, aby se tento neuspokojivý stav v co nejkratší možné době změnil.

 

Pavel Motlík

ředitel ZUŠ Kl. Slavického

 

ROZVRH HODIN

 

HUDEBNÍ NAUKA A PHV

SEMINÁŘ POPULÁRNÍ HUDBY

VOKÁLNĚ – INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR

 

Zápis : 4.9. od 14.OO

 

Pondělí 14:30 - 15:15 2.A ročník : ped. MgA. I. Bažantová, tel. 732 210 068

            15:20 - 16:05 3.A ročník

            16:15 - 17:00 4.A ročník

            17:10 - 17:55 5.A ročník

            18:00 - 18:45 Seminář populární hudby : ped. Mgr. M. Adamcová, tel. 607 212 239

 

Úterý    14:25 - 15:10 2.B ročník ped. Ing. J. Petrášková, Dipl.um

            15:15 - 16:00 1.A ročník

            16:10 - 17:40 Přípravná hudební výchova A

 

Středa 14:30 - 15:15 3.B ročník ped. Ing. J. Petrášková, Dipl.um

           15: 20 - 16:05 4.B ročník

           16:15 - 17:00 Vokálně – instrumentální soubor

 

Čtvrtek 14:30 - 15:15 1.B ročník ped. MgA. I. Bažantová

           15:20 - 16:50 Přípravná hudební výchova B

           17:00 - 17:45 5.B ročník

 

Přijímáme nové žáky do tanečního oboru ve školním roce 2017/2018. Zápis probíha v KD u Koruny  4.9.-6.9. od 14-18hod. 

 

Zápis do hudebních oborů : 4.9. od 14 hod. , Zderazská 6

 

Zápis do výtvarného oboru : 4.-6.9. v KD u Koruny

 

Prozatimní rozvrh hodin předpřípravné výchovy a sboru předškolních dětí

PPV............................úterý 15.50 - 16.35

Sbor předškol. dětí...... čtvrtek 15.50-16.35

 

 

 

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."