Aktuality

v kategoriích:

Vítejte na našich webových stránkách

 

 

 

ROZVRH HODIN

Školní rok 2017 / 2018

 

HUDEBNÍ NAUKA A PHV

SEMINÁŘ POPULÁRNÍ HUDBY

VOKÁLNĚ – INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR

 

Zápis do skupin je možný od 20.6. – 29.6. kdykoli odpoledne v učebně č.6 nebo telefonicky,

 

Pondělí 14:30 - 15:15 2.A ročník : ped. MgA. I. Bažantová, tel. 732 210 068

            15:20 - 16:05 3.A ročník

            16:15 - 17:00 4.A ročník

            17:10 - 17:55 5.A ročník

            18:00 - 18:45 Seminář populární hudby : ped. Mgr. M. Adamcová, tel. 607 212 239

 

Úterý    14:25 - 15:10 2.B ročník ped. Ing. J. Petrášková, Dipl.um

            15:15 - 16:00 1.A ročník

            16:10 - 17:40 Přípravná hudební výchova A

 

Středa 14:30 - 15:15 3.B ročník ped. Ing. J. Petrášková, Dipl.um

           15: 20 - 16:05 4.B ročník

           16:15 - 17:00 Vokálně – instrumentální soubor

 

Čtvrtek 14:30 - 15:15 1.B ročník ped. MgA. I. Bažantová

           15:20 - 16:50 Přípravná hudební výchova B

           17:00 - 17:45 5.B ročník

 

Zápis do skupin je možný od 20.6. – 29.6. kdykoli odpoledne v učebně č.6 nebo telefonicky,

Školní rok 2016/17                    

 

Základní umělecká škola Klementa Slavického Praha 5 – Radotín

vás srdečně zve na

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v rámci projektu ZUŠ OPEN

https://www.youtube.com/watch?v=3-AfyogbrCU

v úterý 30. května 2017

 

Hudební obor

 15. 00 – 18. 15

 Prezentace jednotlivých oddělení hudebního oboru:

 klavír, zpěv (15. 00)

elektronické klávesové nástroje, akordeon (15. 40)

housle, violoncello (16. 20)

flétna, klarinet, trubka (17. 00)

kytara (17. 40)

v hlavní budově Praha 5 – Radotín, Zderazská 6

 

varhany (16. 00 – 18. 00)

v modlitebně Českobratrské církve evangelické

Praha 5 – Radotín, Na Betonce 14

 

 

Výtvarný obor

  15. 00 – 18. 00

 v učebně hudební nauky,

přízemí budovy nám. Osvoboditelů 44

 

Taneční obor

15. 00 – 16. 30

v tanečním sále školy,

  přízemí budovy nám. Osvoboditelů 44

 

Literárně-dramatický obor

 16. 30 – 18. 00

v tanečním sále školy,

přízemí budovy nám. Osvoboditelů 44

 

 

 

Účast naší školy na dalších akcích projektu ZUŠ OPEN

Koncert duchovní hudby v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně,

 nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 v 19. 30 hod.

(účastní se žáci varhanního oddělení)

 

 

 

www.zusradotin.cz

 

 


Do galerie jsme vložili nové fotografie z koncertu Hraje celá rodina.


 

Přijímáme žáky ve věku 8-14 let do pěvecké třídy paní učitelky PhDr. Šatylovové, Csc.

 


Předpřípravná  výchova (PPV)

(PPV) Výuka výhradně pro předškoláky - rozvíjení hudebních, mluvních, výtvarných a pohybových dovedností. Po absolvování jednoročního kurzu možnost přihlášení do přípravky kteréhokoli oboru.

Výuka je každé úterý v 14.30-15.15

v hlavní budově ve Zderazské ul.  č. 6, uč. č. 1

 


Výuka sboru předškolních dětí - orientace na zpívání, rytmické hry, správnou výslovnost.

 

Hodina je ve čtvrtek 15.50-16.35 v uč. č. 1 - hlavní budova, Zderazská 6,

 

informační schůzka rodičů i dětí - čtvrtek 15.9. od 15.50 v uč č. 1, Zderazská 6

kontakt: Ilona Šatylovová 724113785

 

 

Informace o výuce a přihlašování žáků je možné pouze v odpoledních hodinách od 14.00  u ředitele školy - tel: 257811661 nebo paní Procházkové, zástupce řed. - tel.: 257811660/27.


 

Taneční oddělení přijímá nové žáky!

pro více informací klikněte na odkaz níže.

http://www.zusradotin.cz/sites/default/files/nabor_2016-_bil_pdf1_1.pdf

 


 

Školní rok 2015/16

 

Důležité upozornění týkající se výuky výtvarného oboru.

 

Informace pro žáky a rodiče žáků Výtvarného oboru ZUŠ Klementa Slavického

 

Od 1. 6. 2016 bude probíhat výstavba nových učeben v ZŠ a nebude možné využívat stávající učebnu Výtvarného oboru.

Výuka bude proto upravena následujícím způsobem.

Za příznivého počasí bude výuka probíhat venku v okolí školy.

Při špatném počasí se výuka přesune do budovy Kulturního střediska na nám. Osvoboditelů 44.

Sraz na výuku bude vždy před družinou ZŠ a tam bude také ukončena.

Do budovy Kulturního střediska se žáci budou přemísťovat hromadně v doprovodu svého učitele, který je také po výuce odvede na místo srazu.

Ve středu a v pátek se rozvrh nemění, v případě špatného počasí může být čtvrteční rozvrh upraven.

Aktuální informace Vám podá pan učitel Mgr. Tomáš Šmilauer.

 

 

Bc. Pavel Motlík

ředitel ZUŠ Kl. Slavického

 

.


 

Poptávka

 

Poptáváme 8 ks stolů do učebny výtvarného oboru.

Rozměry: 75 cm x 150 cm, výška 75 cm

Materiál: odolné lamino - světlé dřevo, hrany ABS

Stoly musí mít nohy, aby se u nich dalo sedět ze všech stran. 

Termín dodání je maximálně do 18. 12. 2015. Při dodání a montáži stolů potřebujeme zajistit odvoz a likvidaci stávajících 8 ks stolů. Nabídky posílejte na adresu motlik@zusradotin.cz


 

Veřejné údaje obsažené v § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:   0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:      0                                                                                                                                     

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:    0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:  0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0  

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:     0


 

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."