Aktuality

v kategoriích:

Vítejte na našich webových stránkách


 

Školní rok 2016/17

 

 

Pololetní předehrávky

se konají v týdnu od 23.1.-27.1. v budově Zderazská 6. V tomto týdnu ODPADÁ výuka hudebního oboru včetně hudební nauky.

 

 

Klávesové nástroje

Pondělí 23.1. - klavír:   1.roč 14.00-15.00

                                     2. roč 15.00-15.30

                                     3. roč. 15.45-16.00

                                     4.roč 16.00-16.20

                                     5.roč 16.20           .................místo konání- učebna 6

 

 

úterý 24.1.  - klávesy : 14.00-16.00           ............místo konání-učebna  4

                    akordeon: 16.15-17.30          ............místo konání- učebna 4

                    zpěv: 17.15                          ...........místo konání- učebna 7

 

středa 25.1. - klavír : žáci ped. M. Motalové 1.-5.  roč -15.15-16.00

                                                                     6.- 7. roč. 16.00-16.30

                                                                     II. cyklus 16.30 .místo konání- učebna 6

                     varhany: 17.15     .................místo konání - Modlitebna ČBCE

 

 

Dechové nástroje

 

Pondělí 23.1. žáci ped. M. Bydžovského - 14.00

                     žáci ped. O. Procházky - 15.00

                     žáci ped. P. Motlíka - 15.45    .................místo konání -učebna č. 8

 

Středa 25.1. žáci ped. J. Štěpánkové - 14.00

                    žáci ped. O. Procházky - 15.00

                    žáci ped. P. Motlíka 15.45 ........................místo konání -učebna č. 8

 

Kytara

 

Pondělí 23.1. :  PHV, 1. roč - 14.00

                         4. roč. - 15.30

 

úterý 24.1. :  2. roč - 14.45

                     5. - 7. roč, II. cyklus - 16.00

 

pátek 27.1. :  3. roč -  14.00     .......................................místo konání- učebna č. 1

 

Smyčcové nástroje

 

středa 25.1. : 14.00 - 17. 00   ...........................................místo konání-učebna č.11

 

 

 

 

 

Přijímáme žáky ve věku 8-14 let do pěvecké třídy paní učitelky PhDr. Šatylovové, Csc.

 

 

 

Vložili jsme nové fotografie z učitelského koncertu!

http://zusradotin.rajce.idnes.cz/Koncert_ucitelu%2C_22.11.2016/

přihlašovací jméno: zus

heslo : radotin

odkazy na další fotografie naleznete v galerii našich stránek

http://www.zusradotin.cz/galerie/koncerty_a_akce_%C5%A1koly_2016

 


 

Hlavní město Praha vás zve na výstavu Výtvarných prací s názvem

Můj Karel IV.

pohledem žáků pražských základních uměleckých škol

KDY: 11.11. - 29.11.2016

Kde: Sál architektů ve 4. patře Staroměstské radnice

vstup volný

 

Pro zobrazení plakátku klikněte na následující odkaz

http://www.zusradotin.cz/sites/default/files/karel_iv_a3_vystava-1.pdf

 


Předpřípravná  výchova (PPV)

(PPV) Výuka výhradně pro předškoláky - rozvíjení hudebních, mluvních, výtvarných a pohybových dovedností. Po absolvování jednoročního kurzu možnost přihlášení do přípravky kteréhokoli oboru.

Výuka je každé úterý v 14.30-15.15

v hlavní budově ve Zderazské ul.  č. 6, uč. č. 1

 


Výuka sboru předškolních dětí - orientace na zpívání, rytmické hry, správnou výslovnost.

 

Hodina je ve čtvrtek 15.50-16.35 v uč. č. 1 - hlavní budova, Zderazská 6,

 

informační schůzka rodičů i dětí - čtvrtek 15.9. od 15.50 v uč č. 1, Zderazská 6

kontakt: Ilona Šatylovová 724113785

 

Domluva rozcrhu hodin v jednotlivých oborech

Taneční obor

- domluva rozvrhu ve dnech 1., 2., 5. - 7. září

ve 14 – 18 hodin v přízemí budovy Kulturního střediska Radotín, nám. Osvoboditelů 44

 

Výtvarný obor

- domluva rozvrhu během výstavy prací žáků VO

ve dnech 1., 2., 5. - 8. září ve 14 – 18 hodin v přízemí budovy Kulturního střediska Radotín, nám. Osvoboditelů 44

 

Literárně – dramatický obor

- domluva rozvrhu v pondělí 1., 2., 8. a 9. září ve 14 – 17 hodin

v přízemí budovy Kulturního střediska Radotín,

nám. Osvoboditelů 44

 

 

ROZVRH

HUDEBNÍ NAUKY a PHV

SEMINÁŘE POPULÁRNÍ HUDBY

VOKÁLNĚ – INSTRUMENTÁLNÍHO SOUBORU

 

Pondělí  14,30 – 15,15 .......... 2. A. ročník

            15,20 – 16,05 ........... 3. A. ročník

            16,15 – 17,00. .......... 1. A. ročník

            17,10 – 17,55............ 4. A. ročník

            18,05 – 18,50............ Seminář populární hudby

 

Úterý     14,25 – 15,10........... 3. B. ročník

             15,20 – 16,50........... PHV A.

             17,00 – 17,45........... 2. B. ročník

 

Středa    15,30 – 16,15.......... 4. B. ročník

              16,25 – 17,10.........  Vokálně – instrumentální soubor

              17,20 – 18,05.......... 5. A. ročník

 

Čtvrtek    14,30 – 15,15.......... 1. B. ročník

              15,20 – 16,50.......... PHV B.

              17,00 – 17,45.......... 5. B. ročník

 

Zápis do skupin HN a PHV bude probíhat 1.9. 2016 ve 14 hodin v učebně č.6

 

Informace o výuce a přihlašování žáků je možné pouze v odpoledních hodinách od 14.00  u ředitele školy - tel: 257811661 nebo paní Procházkové, zástupce řed. - tel.: 257811660/27.


 

Taneční oddělení přijímá nové žáky!

pro více informací klikněte na odkaz níže.

http://www.zusradotin.cz/sites/default/files/nabor_2016-_bil_pdf1_1.pdf

 


 

Školní rok 2015/16

 

Důležité upozornění týkající se výuky výtvarného oboru.

 

Informace pro žáky a rodiče žáků Výtvarného oboru ZUŠ Klementa Slavického

 

Od 1. 6. 2016 bude probíhat výstavba nových učeben v ZŠ a nebude možné využívat stávající učebnu Výtvarného oboru.

Výuka bude proto upravena následujícím způsobem.

Za příznivého počasí bude výuka probíhat venku v okolí školy.

Při špatném počasí se výuka přesune do budovy Kulturního střediska na nám. Osvoboditelů 44.

Sraz na výuku bude vždy před družinou ZŠ a tam bude také ukončena.

Do budovy Kulturního střediska se žáci budou přemísťovat hromadně v doprovodu svého učitele, který je také po výuce odvede na místo srazu.

Ve středu a v pátek se rozvrh nemění, v případě špatného počasí může být čtvrteční rozvrh upraven.

Aktuální informace Vám podá pan učitel Mgr. Tomáš Šmilauer.

 

 

Bc. Pavel Motlík

ředitel ZUŠ Kl. Slavického

 

.


 

Poptávka

 

Poptáváme 8 ks stolů do učebny výtvarného oboru.

Rozměry: 75 cm x 150 cm, výška 75 cm

Materiál: odolné lamino - světlé dřevo, hrany ABS

Stoly musí mít nohy, aby se u nich dalo sedět ze všech stran. 

Termín dodání je maximálně do 18. 12. 2015. Při dodání a montáži stolů potřebujeme zajistit odvoz a likvidaci stávajících 8 ks stolů. Nabídky posílejte na adresu motlik@zusradotin.cz


 

Veřejné údaje obsažené v § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:   0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:      0                                                                                                                                     

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:    0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:  0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0  

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:     0


 

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."